Πληροφορίεςinfo at hyperion dash drone dot com

Συντονιστής έργου Δρ Χάρης Μπαλτζάκης
haris at harisbaltzakis dot com

Επιστημονικός υπεύθυνος Καθ. Πάνος Τραχανιάς
trahania at ics dot forth dot gr

Υπεύθυνος ιστοσελίδαςadmin at hyperion dash drone dot com