Έναρξη 01-06-2020
Διάρκεια 24 μήνες
Πλήρης ονομασία έργου Αυτόνομο ιπτάμενο ρομποτικό σύστημα επιθεώρησης και βελτιστοποίησης απόδοσης φωτοβολταϊκών σταθμών
Ακρονύμιο ΥΠΕΡΙΩΝ
Συμμετέχοντες Πυγολαμπις ΟΕ
Talos Avionics
Aether Aeronautics
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Χρηματοδότηση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020. Δράση 1.b.2 «Συμπράξεις επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete»
Κωδικός πράξης ΚΡΗΡ1-0033203
Προυπολογισμός έργου 597,445€
Δημοσια δαπάνη 501,975€

Περίληψη έργου

Το έργο ΥΠΕΡΙΩΝ στοχεύει στην ανάπτυξη κατάλληλου υλικού και λογισμικού για την αυτόματη εποπτεία, συντήρηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έργου θα κατασκευαστεί ένα ιπτάμενο ρομποτικό σύστημα (drone) το οποίο θα είναι ικανό να ίπταται αυτόνομα (χωρίς τηλεχειρισμό) πάνω από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και, με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων και αλγορίθμων, θα μπορεί να δημιουργεί ένα χάρτη της εγκατάστασης, να πλοηγείται μέσα σε αυτόν και να ανιχνεύει πιθανά προβλήματα. Στην περίπτωση που ανιχνευθούν προβλήματα, θα μπορεί να προτείνει λύσεις και/ή ενέργειες βελτιστοποίησης. Ειδικά για την περίπτωση του προβλήματος της δημιουργίας θερμών κηλίδων θα μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη του ανιχνεύοντας πιθανά σημεία δημιουργίας του λόγω τοπικών ακαθαρσιών και, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, θα διαλύει τις ακαθαρσίες ψεκάζοντας τις με διαλυτικό υγρό.