Παραδοτέο Ημερομηνία Κατάσταση
Π1.1 Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Μ4. Σεπ 2020 Παραδόθηκε
Π4.1 Σενάρια χρήσης και οδηγός αξιολόγησης Μ6. Νοέ 2020 Παραδόθηκε
Π2.1 Ιπτάμενη ρομποτική πλατφόρμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές Μ12. Μάι 2021 Παραδόθηκε
Π3.1 Σύστημα χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ιπτάμενου οχήματος Μ12. Μάι 2021 Παραδόθηκε
Π4.2 Σχέδιο ολοκλήρωσης Μ12. Μάι 2021 Παραδόθηκε
Π2.2 Σύστημα ψεκασμού Μ18. Νοέ 2021 Παραδόθηκε
Π2.3 Εφαρμογή ελέγχου ιπτάμενου ρομπότ Μ18. Νοέ 2021 Παραδόθηκε
Π2.4 Διεπαφή με τον χρήστη Μ18. Νοέ 2021 Παραδόθηκε
Π3.2 Εφαρμογή θερμικής ανάλυσης, εντοπισμού ανωμαλιών και ψεκασμού σε επιλεγμένα σημεία Μ24. Μάι 2022 Παραδόθηκε
Π3.3 Εφαρμογή ανάλυσης προβλημάτων και βελτιστοποίησης Μ24. Μάι 2022 Παραδόθηκε
Π4.3 Ολοκλήρωση συστήματος Μ24. Μάι 2022 Παραδόθηκε
Π1.3 Επαφή με ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις Μ28. Σεπ 2022 Παραδόθηκε
Π1.4 Διάχυση αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα Μ28. Σεπ 2022 Παραδόθηκε
Π4.4 Δοκιμές πεδίου και επίδειξη συστήματοςv Μ28. Σεπ 2022 Παραδόθηκε
Π4.5 Αξιολόγηση του συστήματος Μ28. Σεπ 2022 Παραδόθηκε

Εκθέσεις προόδου

Έκθεση Ημερομηνία Κατασταση
Π1.2-ΕΠ1 Eκθεση προόδου 1 Μ6. Νοέ 2020 Παραδόθηκε
Π1.2-ΕΠ2 Eκθεση προόδου 2 Μ12. Μάι 2021 Παραδόθηκε
Π1.2-ΕΠ3 Eκθεση προόδου 3 Μ18. Νοέ 2021 Παραδόθηκε
Π1.2-TA Τελική aναφορά Μ28. Σεπ 2022 Παραδόθηκε